CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TEKCOM

  • Địa chỉ: Cụm KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
  • Nhà máy: KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.
  • Hotline: 03 7777 0000
  • Email: cskh.tekcom@gmail.com